Citi DORADCA BANKOWOŚCI DETALICZNEJ in Wrocław, Poland

  • Primary Location: Poland,Dolnoslaskie,Wroclaw

  • Education: Bachelor's Degree

  • Job Function: Sales

  • Schedule: Full-time

  • Shift: Day Job

  • Employee Status: Regular

  • Travel Time: No

  • Job ID: 18007741

Description

1.Realizacja indywidualnych planów sprzedaży i współudział w realizacji wyznaczonego dla oddziału planu sprzedaży produktów oferowanych przez Bank.

2.Edukacja i wsparcie klienta w zakresie samoobsługi w preferowanych dla danej czynności kanałach obsługi takich jak: bankomat, Citibank Online, Citi Mobile, CitiPhone, w celu minimalizacji ilości operacji finansowych i niefinansowych wykonywanych na zlecenie klientów bezpośrednio przez pracowników oddziału.

3.Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta i zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi procedurami i standardami Banku.

Qualifications

Doradca Bankowości Detalicznej pracuje w zespole w oddziale detalicznym typu Smart. Jest to nowoczesny oddział wyposażony w technolgię nowej generacji używaną w celach marketingowych i sprzedażowych oraz narzędzia umożliwiające klientom samoobsługę w zakresie transakcji finansowych i niefinansowych. Głównym zadaniem pracownika oddziału Smart jest sprzedaż produktów oferowanych przez Bank, kompleksowa obsługa klientów i dążenie do przekierowywania transakcji kasowych do kanałów zdalnych (CBOL, CitiMobile, ATM) poprzez edukację klientów. Doradca podlega bespośrednio Kierownikowi Oddziału i w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów współpracuje z odpowiednimi menedżerami odpowiedzialnymi za sprzedaż oferty w danym obszarze.