Citi Sec Processing Analyst in Warsaw, Poland

 • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw

 • Education: Bachelor's Degree

 • Job Function: Operations

 • Schedule: Full-time

 • Shift: Day Job

 • Employee Status: Regular

 • Travel Time: No

 • Job ID: 18009814

Description

Do zadań na tym stanowisku należy:

Wykonywanie zleconych czynności w ramach procesu rozrachunku papierów wartościowych podlegających Zespołowi Rozliczeń Transakcji w zakresie:

 • obsługi księgowań not kontraktowych dla transakcji giełdowych

 • autoryzacji zleceń i blokad papierów wartościowych

 • otwierania w bazach danych Pionu Powiernictwa Papierów Wartościowych zapisów dotyczących nowych emisji papierów wartościowych i ich aktualizacji

 • przechowywania i archiwizacji dokumentacji w Departamentu Operacji Papierów Wartościowych

 • weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji klientowskiej w archiwach Departamentu Operacji Papierów Wartościowych

 • zapewnienie wysokiego standardu etyki zawodowej i zgodności działań z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami

 • formalna i merytoryczna weryfikacja instrukcji rozrachunkowych klientów pod względem ich zgodności z wewnętrznymi procedurami Banku i wymogami prawa oraz treścią zawartych z klientami umów

 • rozrachunku transakcji w obrocie instrumentami finansowymi na rynku lokalnym

 • rozrachunku transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym na rynku lokalnym

 • obsługi transakcji dla instrumentów z Rejestru Papierów Wartościowych

 • prowadzenia rejestru papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych, w tym papierów wartościowych wyemitowanych w postaci materialnej

 • wystawiania instrukcji do izb rozliczeniowych

 • obsługi ewidencyjnej subskrypcji obligacji

 • obsługi pożyczek papierów wartościowych

 • ewidencji księgowa operacji dotyczących obsługi programów emisji kwitów depozytowych

 • Rozrachunek transakcji w KDPW

 • Rozliczenie transakcji w zagranicznych izbach rozrachunkowych

Qualifications

 • Wykształcenie wyższe

 • Doświadczenie w pracy operacyjnej będzie mile widziane

 • Dobra znajomość języka angielskiego

 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office.

 • Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem

 • Dobra organizacja pracy

 • Zaangażowanie w pracę i rozwój