General Electric Technik Laborant in Bielsko-Biala, Poland

About Us:

GE Power dostarcza szeroki asortyment zintegrowanych urządzeń i systemów zapewniających bezpieczne i niezawodne zasilanie. Produkty obejmują rozwiązania w zakresie dystrybucji elektrycznej i sterowania, takie jak rozłączniki obwodów, tablice rozdzielcze i elementy sterujące ogólnego zastosowania, które służą do rozdziału energii i sterowania nią w rozmaitych zastosowaniach w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Zapotrzebowanie na produkty GE generują tacy klienci jak: firmy Dystrybucyjne, instalatorzy, producenci rozdzielnic, generalni wykonawcy, OEM oraz szeroko pojęte zakłady usługowe na całym świecie.

http://www.geindustrial.com/Bielsko-Biala/BIELSKO.html

Role Summary:

Technik Laborant zatrudniony w Laboratorium Technology wykonuje testy aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskiego i średniego napięcia, dba o prawidłowe funkcjonowanie laboratorium, stanowisk testowych oraz sprzętu laboratoryjnego.

Essential Responsibilities:

• Przeprowadzanie testów aparatury rozdzielczej i sterowniczej zgodnie ze specyfikacjami i odpowiednimi normami

• Obsługę urządzeń i sprzętu laboratoryjnego zgodnie z zasadami BHP i dobrej praktyki inżynierskiej

• Przygotowanie prototypów i obiektów do testów

• Utrzymanie wyposażenia laboratorium w sprawności technicznej

• Wdrażanie ulepszeń i modyfikacji stanowisk laboratoryjnych oraz procedur testowych

• Postępowanie zgodne z wymaganiami BHP

• Wsparcie pozostałych techników i pracowników działu Technology

Qualifications/Requirements:

• Wykształcenie średnie: Technik Elektryk / Elektronik

• Gruntowana wiedza z zakresu elektrotechniki

• Umiejętność obsługi różnego typu sprzętu elektrycznego i urządzeń pomiarowych

• Obsługa komputera i standardowego oprogramowania

• Podstawowa znajomość języka angielskiego

• Zdolność do pracy zespołowej

Desired Characteristics:

• Doświadczenie zawodowe jako Elektryk / Elektronik

• Praktyczna wiedza z zakresu urządzeń niskiego i średniego napięcia

• Kwalifikacje na stanowisku eksploatacji zgodnie z wymaganiami prawa energetycznego

• Umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych

Locations: Poland; Bielsko-Biala