Citi Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Produktów Bankowych in Warsaw, Poland

 • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw

 • Education: Bachelor's Degree

 • Job Function: Sales

 • Schedule: Full-time

 • Shift: Day Job

 • Employee Status: Regular

 • Travel Time: No

 • Job ID: 17037687

Description

Kluczowe zadania:

 • Telefoniczna sprzedaż produktów depozytowych.

 • Realizacja wyznaczonych działań sprzedażowych, poprzez efektywne wykorzystanie baz klientów z grupy docelowej

 • Realizacja targetów sprzedażowych i ilościowych. Praca nad sukcesywnym zwiększaniem wykazywanych skuteczności na bazach sprzedażowych oraz konwersji leadów.

 • Aktywne rozpoznawanie oczekiwań klientów i oferowanie odpowiednich rozwiązań.

 • Bieżące informowanie i poszerzanie wiedzy klientów o produktach oferowanych przez Bank.

 • Efektywna współpraca z innymi działami Banku w zakresie udostępniania niezbędnych informacji o klientach.

 • Bieżące informowanie przełożonych o opiniach i oczekiwaniach klientów.

 • Zapewnienie zgodności przeprowadzanych działań z wymaganiami kontroli wewnętrznej, aktualnie obowiązującymi procedurami Banku, wymaganym poziomem jakości, etyką sprzedaży i zasadami Wspólnej Odpowiedzialności (wobec naszych klientów, siebie wzajemnie i naszej firmy).

 • Prowadzenie rozmów w sposób odpowiadający wysokim oczekiwaniom klientów przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług a także zgodnie z wyznaczonymi standardami.

 • Zapewnienie właściwego kodowania i raportowania dla każdej rozmowy z klientem.

 • Dążenie do jak najlepszej współpracy wewnątrz zespołu oraz z pracownikami innych działów w Banku

 • Stałe poszerzanie wiedzy i dogłębne poznawanie produktów oferowanych przez Bank i konkurencję oraz dzielenie się zdobytymi informacjami ze współpracownikami i działami współpracującymi.

 • Uważne śledzenie i stosowanie zmian w ofercie produktów bankowych oraz w procedurach.

 • Dzielenie się z innymi członkami zespołu osiąganymi sukcesami, sposobem i metodologią ich realizacji, w celu wymiany doświadczeń i wzajemnego rozwoju zespołu.

 • Wsparcie nowozatrudnionych pracowników w pierwszych miesiącach ich pracy

 • Inne zadania wyznaczone przez przełożonego

Qualifications

Wymagania:

 • Wykształcenie co najmniej średnie

 • Mile widziane szkolenia sprzedażowe i z obsługi klienta

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

 • Znajomość i umiejętność wykorzystania programów pakietu MS Office

 • Umiejętność przekonywania, budowania relacji, efektywnej komunikacji

 • Zaangażowanie (Zapał i determinacja)

 • Budowanie relacji i Orientacja na klienta

 • Skuteczność i Orientacja na wyniki (Wywieranie wpływu/Przekonywanie)

 • Odporność na stres i Pewność siebie

 • Poszukiwanie informacji

 • Współdziałanie i wsparcie

 • Świadomość biznesowa

 • Sumienność

 • Praca zespołowa