Citi Senior Product Control Analyst in Warsaw, Poland

 • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw

 • Education: High School Diploma/GED

 • Job Function: Finance

 • Schedule: Full-time

 • Shift: Day Job

 • Employee Status: Regular

 • Travel Time: No

 • Job ID: 17045758

Description

Departament Kontroli Produktów, część Departamentu Finansów CITI w Regionie EMEA zajmuje się uzgodnieniem, analizą i raportowaniem wyniku finansowego i bilansu dla Departamentu Skarbu.

Do zakresu obowiązków Analityka Treasury Product Control należą uzgodnienia, raportowanie i analizy wyniku finansowego z tytułu Instrumentów Pochodnych zawartych przez Departament Skarbu. Do zadań kontrolera będą należeć w szczególności: analiza wrażliwości instrumentów finansowych, rekonsyliacja pozycji pozabilansowej i P/L instrumentów pochodnych w dziennych procesów, a także procesu zamknięcia miesiąca i kwartału.

Pracownik będzie również uczestniczył w zadaniach projektowych i wdrożeniach systemów w ramach nowo podejmowanych inicjatyw dla regionu EMEA.

 • Obsługa dziennych procesów kontroli pozycji i wyniku Departamentu Skarbu z tytułu Instrumentów Pochodnych, w tym:

 • Rekoncyliacja pozycji pozabilansowe

 • Rekoncyliacja wyniku finansowego z tytułu derywatów

 • Rekoncyliacja wyceny instrumentów finansowych z punktu widzenia bilansu jednostki,

 • Analiza wrażliwości wyceny względem czynników ryzyka rynkowego

 • Dzienne raportowanie, analizy i komentarze do wyniku Departamentu Skarbu z tytułu zajmowanych pozycji

 • Miesięczne i Kwartalne Uzgodnienie Księgi Głównej na potrzeby sprawozdawczości amerykańskiej (wg US GAAP)

 • Udział w projektach i wdrożeniach nowych systemów dla krajów regionu EMEA

 • Realizacja zadań ‘ad-hoc’

Pracownik w ramach pełnionych obowiązków, będzie miał szansę na:

 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowej instytucji na stanowisku związanym z raportowaniem ryzyka i wyniku produktów skarbowych, współpraca z wieloma departamentami w wielokulturowym otoczeniu

 • Pogłębienie wiedzy o instrumentach finansowych, w szczególności instrumentach pochodnych

 • Pogłębianie znajomości zagadnień rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości instrumentów finansowych i rachunkowości zabezpieczeń

 • Pracę w międzynarodowym środowisku

 • Bycie na bieżąco z trendami w branży finansowej (wymogi regulacyjne, najlepsze praktyki).

Qualifications

 • Dobra znajomość Instrumentów Pochodnych Stopy Procentowej i innych instrumentów finansowych.

 • Znajomość zasad rachunkowości bankowej (w szczególności rachunkowość instrumentów pochodnych).

 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne, dokładność

 • Biegła znajomość języka angielskiego

 • Biegła znajomość MS Office – Excel (biegle) i Access (mile widziane)

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku (Product Control / Finance)