Citi Senior Auditor in Warsaw, Poland

 • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw

 • Education: Bachelor's Degree

 • Job Function: Audit

 • Schedule: Full-time

 • Shift: Day Job

 • Employee Status: Regular

 • Travel Time: No

 • Job ID: 17014310

Description

Senior Auditor (Obszar ryzyka rynkowego)

Osoba na tym stanowisku odpowiada za terminowe zapewnienie wysokiej jakości mechanizmów kontrolnych i raportów z audytów dla portfela działań biznesowych, które spełniają wymagania określone przez Zarząd i Radę Nadzorcza Banku Handlowego, podmioty z nim powiązane oraz organy nadzoru, którym podlega Bank Handlowy.

Kluczowe zadania:

 • Dobre zrozumienie standardów, polityk i lokalnych przepisów w zakresie działalności bankowej umożliwiające terminowe zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontrolnych.

 • Aktywny udział w ciągłym udoskonalaniu procesów audytowych.

 • Dobre zrozumienie i zastosowanie zasad współpracy audytu wewnętrznego z funkcjami zarządzania, funkcjami kontrolnymi w celu osiągnięcia założeń stanowiska i całego obszaru biznesowego.

 • Realizacja średniozaawansowanych audytów w obszarze Zarządzania Ryzykiem w zakresie ryzyka rynkowego, płynności, adekwatności kapitałowej oraz wsparcie zespołu w audytach w zakresie ryzyka kredytowego, oraz operacyjnego, zgodnie z przyjętą metodologia i standardami, w tym sporządzanie raportów z audytów, prezentowanie problemów kontrolnych jednostkom biznesowym, omawianie praktycznych rozwiązań.

 • Realizacja przydzielonych audytów w określonych terminach oraz w ramach przydzielonych kosztów.

 • Monitorowanie środowiska ryzyka i ocena pojawiających się ryzyk w ramach procesu Monitoringu Jednostek Biznesowych.

 • Rekomendowanie odpowiednich i pragmatycznych rozwiązań dla problemów w zakresie ryzyka i kontroli.

 • Wykorzystywanie znajomości regulacji istotnych w procesie określania zakresu audytu.

 • Nawiązywanie efektywnych relacji z kierownictwem jednostek biznesowych w celu dokładnego poznania i zrozumienia działalności biznesowej.

Qualifications

Wymagania:

 • Licencjat lub równoważne wyksztalcenie, w dyscyplinie ilościowej lub obszarze zarządzania ryzykiem. Powiązane dyplomy i certyfikaty (CFA, FRM, ACT, PRM lub podobne) stanowią dodatkowe zalety.

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w audycie wewnętrznym lub jednostkach zarzadzania ryzykiem.

 • Wiedza specjalistyczna z zakresu ryzyka rynkowego

 • Umiejętność efektywnego prowadzenia negocjacji, pro-aktywnej komunikacji oraz umiejętność argumentowania w celu wsparcia niezależnych opinii.

 • Doskonałe umiejętności interpersonalne umożliwiające współpracę: na wszystkich szczeblach audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz kierownictwa.

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.