Citi P & A Analyst 3 in Warsaw, Poland

 • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw

 • Education: Bachelor's Degree

 • Job Function: Finance

 • Schedule: Full-time

 • Shift: Day Job

 • Employee Status: Regular

 • Travel Time: No

 • Job ID: 17025284

Description

Cel stanowiska:

 • Dostarczanie bieżącej informacji o wynikach finansowych Sektora Bankowości Detalicznej w różnych przekrojach dla wszystkich produktów.

 • Sporządzanie analiz finansowych i rekomendowanie działań wspierających decyzje biznesowe Szefów Sektorów, Szefów Pionów oraz Menedżerów Produktów w zakresie poprawy,rentowności produktów i segmentów jak również efektywności procesów.

 • Planowanie finansowe krótko- i długoterminowe w zakresie przychodów.

 • Identyfikowanie i prezentowanie zagrożeń i szans w realizacji KPI.

 • Samodzielne prowadzenie projektów.

Wartość rozwojowa stanowiska:

Możliwość zdobycia unikalnej wiedzy o finansowej stronie biznesu detalicznego, która jest kluczowa na każdym innym stanowisku, na każdym szczeblu kariery zawodowej. Aktywny wpływ na wynik finansowy Sektora Bankowości Detalicznej. Uczestniczenie w tworzeniu strategii. Przygotowanie analiz i rekomendacji wpływających na kluczowe decyzje biznesowe najwyższego managementu Sektora Bankowości Detalicznej.

Qualifications

Wymagania :

 • Zdolność analitycznego myślenia.

 • Umiejętność obsługi dużych baz danych.

 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel w stopniuzaawansowanym.

 • Znajomość biznesowego języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym.

 • Znajomość rachunkowości na poziomie podstawowym

 • Inicjatywa, odpowiedzialność, samodzielność w realizacji skomplikowanych zadań i projektów.