Citi Makler Papierów Wartościowych in Warsaw, Poland

 • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw

 • Education: Master's Degree

 • Job Function: Sales

 • Schedule: Full-time

 • Shift: Day Job

 • Employee Status: Regular

 • Travel Time: No

 • Job ID: 17062210

Description

Opis stanowiska:

 • Prezentacja Klientom Citigold rozwiązań Banku oraz Domu Maklerskiego Banku i Handlowego rozwiązań w zakresie usług maklerskich oraz rozwiązań finansowych na rynku kapitałowym

 • Zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich

 • Realizacja wyznaczonych działań sprzedażowych poprzez efektywne pozyskiwanie klientów z grupy docelowej w oddziale oraz poza nim oraz budowanie i pogłębianie relacji z klientami.

 • Oferowanie usług maklerskich z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań oraz wiedzy i doświadczenia Klientów w segmencie Citigold

 • Spotkania z klientami korzystającymi z usług maklerskich, w tym udzielania informacji o składzie portfela papierów wartościowych klientów

 • Przyjmowanie zleceń transakcji w zakresie instrumentów finansowych

Qualifications

Wymagania:

 • Wiedza i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych oraz rynków finansowych

 • Zdolności komunikacyjne

 • Umiejętność zarządzania projektami w zakresie produktowym i procesowym.

 • Licencja maklera papierów wartościowych - warunek konieczny

 • Znajomość i umiejętność wykorzystywania programów pakietu MS Office

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

 • Zdolności analityczne

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

 • Umiejętność przygotowywania prezentacji oraz negocjacji

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe