Citi Analityk Monitoringu Zgodności w Departamencie Zarządzania Nieruchomościami (umowa na zastępstwo) in Warsaw, Poland

 • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw

 • Education: Master's Degree

 • Job Function: Corporate Services

 • Schedule: Full-time

 • Shift: Day Job

 • Employee Status: Regular

 • Travel Time: No

 • Job ID: 17051283

Description

 • Wspieranie jednostki w zakresie zapewnienia zgodności działania nadzorowanego przez siebie obszaru z przepisami prawa, wytycznymi regulatorów oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi Banku

 • Identyfikacja i ocena poziomu ryzyka występującego w jednostce organizacyjnej, zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w jednostce organizacyjnej

 • Współpraca z działem monitoringu zgodności w celu opracowania i aktualizacji wykazu regulacji oraz zapewnienia objęcia Oceny Ryzyka Procesem Samooceny

 • Nadzorowanie procesu monitorowania kluczowych kontroli w jednostce organizacyjnej w zakresie monitoringu zgodności

 • Uczestniczenie w procesie tworzenia i aktualizacji aktów normatywnych pozostających w gestii swojej jednostki organizacyjnej, w zakresie monitoringu zgodności

 • Bieżące informowanie pracowników jednostki organizacyjnej o stwierdzonych problemach oraz o zmianach w przepisach prawa, rekomendacjach regulatorów, regulacjach nadzorczych, regulacjach wewnętrznych Banku i standardach postępowania – dotyczących działalności danej jednostki organizacyjnej

 • Nadzór nad prowadzeniem, aktualizacją bazy dostawców jednostki organizacyjnej

 • Pełnienie funkcji koordynatora podczas kontroli przeprowadzanych w jednostce organizacyjnej, przygotowywanie do audytów i współpraca z audytorami

 • Współpraca z jednostkami kontrolnymi Banku

Qualifications

 • Znajomość zagadnień z zakresu monitoringu zgodności, ryzyka operacyjnego

 • Doświadczenie w pracy w zespole

 • Umiejętność wydawania opinii

 • Umiejętność i gotowość do zgłaszania zauważonych nieprawidłowości z zakresu monitoringu zgodności

 • Zdolności analityczne

 • Dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Umowa na zastępstwo na ok. 1,5 roku

 • Szereg benefitów (opieka medyczna, karta multisport, dodatkowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie emerytalne, system kafeterii)

 • Możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku

 • Udział w ciekawych projektach

 • Możliwość rozwoju w strukturach Banku

 • Przyjazną, wspierającą atmosferę pracy

 • Szkolenia (zarówno merytoryczne, jak i rozwijające kompetencje miękkie)