Citi Specjalista ds. weryfikacji kredytowej in Poland

 • Primary Location: Poland,Lodzkie,Lódz

 • Education: Bachelor's Degree

 • Job Function: Operations Credit Ops

 • Schedule: Full-time

 • Shift: Day Job

 • Employee Status: Regular

 • Travel Time: No

 • Job ID: 17038006

Description

 1. Podejmowanie decyzji kredytowych dla wniosków o o produkty niezabezpieczone zgodnie z nabytymi uprawnieniami kredytowymi w zgodzie z wymogami zawartymi w polityce kredytowej dla każdego z w/w produktów, przy efektywnym i właściwym wykorzystaniu systemów.

 2. Wykonywanie weryfikacji telefonicznej zatrudnienia i/lub dochodu klienta w celu dokonania rzetelnej oceny zdolności kredytowej.

 3. Wysuwanie rekomendacji odnośnie zmian/modyfikacji w istniejących wymogach kredytowych i dokumentowych, nowych produktach/ cechach produktów etc.

 4. Dążenie do utrzymywania wyznaczonych standardów produktywności i jakości pracy.

 5. Rozwój i podtrzymywanie dobrych relacji z pracownikami pozostałych działów.

 6. Rekomendacja klientów nie spełniających wymagań polityki kredytowej do aprobaty w ramach odstępstwa.

 7. Testowanie nowych rozwiązań systemowych oraz procesowych.

 8. Wypełnianie dodatkowych zadań powierzonych przezprzełożonego.

Qualifications

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z zakresu finansów, bankowości, matematyki, statystyki.

 • Znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz znajomość języka angielskiego