Citi Specjalista ds. Wdrożeń Klientów in Poland

 • Primary Location: Poland,Warminsko-Mazurskie,Olsztyn

 • Education: Non-Degree Program

 • Job Function: Operations

 • Schedule: Full-time

 • Shift: Day Job

 • Employee Status: Regular

 • Travel Time: No

 • Job ID: 17039296

Description

 • Weryfikacja dokumentacji Klienta w procesie otwierania, zmian i zamykania rachunku bankowego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. dla Klientów Bankowości Transakcyjnej, Bankowości Przedsiębiorstw oraz Bankowości Korporacyjnej

 • Obsługa dokumentacji w zakresie KWP (Karta Wzorów Podpisów) oraz upoważnień do telefonicznego potwierdzania instrukcji płatniczych.

 • Realizacja procesu autentyczności dokumentacji do rachunku bankowego – potwierdzania autentyczności dyspozycji KWP oraz upoważnień do telefonicznego potwierdzania instrukcji płatniczych

 • Postępowanie zgodnie ze wszystkimi zasadami i procedurami Banku podczas „procesowania zleceń” w zakresie czynności związanych z obsługą dokumentacji do rachunku bankowego

 • Zgłaszanie spostrzeżeń dotyczących ryzyk operacyjnych w przebiegu procesów lub w pracy zespołu do przełożonego

 • Kontrola oraz ocena poprawności zleceń pod względem formalnym i merytorycznym

 • Kierowanie i zgłaszanie do przełożonego przypadków błędnych instrukcji oraz braków w kontroli zleceń zgodnie z aktualnymi zapisami procedur operacyjnych

 • Priorytetowa i kompleksowa obsługa Klientów z segmentu Gold/Platyna zgodnie ze strategią Banku

 • Wspieranie przełożonych w zakresie działań usprawniających i jakościowych w procesie

 • Wsparcie innych zespołów w czynnościach procesowych ramach Biura oraz RCR w Olsztynie

Qualifications

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, pozwalająca na swobodną komunikację z Klientem

 • Umiejętność współpracy i budowania zawodowych relacji międzyludzkich

 • Umiejętność pracy zespołowej

 • Orientacja na Klienta

 • Dbanie o szczegóły

 • Komunikatywność

 • Bardzo dobra obsługa komputera, MS Office