EY Senior - Zespół Professional Practice Group - Warszawa in Poland

Title: Senior - Zespół Professional Practice Group - Warszawa

Location: PL- -Warszawa

Job Number: WAR000SL

EY (dawniej Ernst & Young) to największa firma doradczo-audytorska w Polsce. Jesteśmy światowym i polskim liderem doradztwa przy IPO, obsługujemy największe spółki giełdowe oraz firmy z branż takich jak telekomunikacja, nieruchomości, przemysł paliwowy i ciężki, reklama i media, bankowość oraz wielu innych. Zatrudniamy ponad 2900 profesjonalistów w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku.

Zespół Professional Practice Group wspiera zespoły audytowe w analizie i zastosowaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Polskich Zasad Rachunkowości.

Qualifications:

Zakres obowiązków:

 • udział w analizach, badaniach, projektach dotyczących zastosowania MSSF oraz Polskich Zasad Rachunkowości,

 • analizy implikacji księgowych transakcji,

 • wdrożenie MSSF,

 • ocenę wpływu zmian w standardach rachunkowości na sprawozdawczość,

 • wsparcie zespołów audytowych przy analizie kwestii dotyczących rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej,

 • wsparcie przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych; materiałów z komunikacjami dotyczącymi standardów sprawozdawczości finansowej i podobnych,

 • odpowiedzialność za terminowość i jakość prac.

Od kandydatów oczekujemy:

 • zainteresowania i znajomości polskich regulacji związanych z rachunkowością i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

 • wiedzy finansowej i księgowej popartej zrealizowanymi szkoleniami i doświadczeniem,

 • minimum 3 lat doświadczenia zdobytego podczas pracy w finansach w działach sprawozdawczości, kontrolingu lub w firmach audytorskich / doradczych, lub pracy naukowej w obszarze standardów rachunkowości finansowej;

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki ekonomiczne, finanse i bankowość, rachunkowość, zarządzanie); zdane egzaminy w ramach kwalifikacji biegłego rewidenta i/lub ACCA będą dodatkowym atutem,

 • biegłości w posługiwaniu się pakietem MS Office,

 • wysokich zdolności analitycznych, kreatywności oraz umiejętności rozwiązywania problemów,

 • umiejętności pracy w zespole, łatwości porozumiewania i nawiązywania kontaktów,

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i języka polskiego w mowie i w piśmie,

 • umiejętności organizacji własnej pracy,

 • motywacji i zorientowania na realizację postawionych celów,

 • otwartości na nowe wyzwania.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w wiodącej na rynku polskim oraz międzynarodowym firmie doradczej,

 • rozwój zawodowy, w tym m.in. system szkoleń adekwatny do zajmowanego stanowiska i ścieżki kariery,

 • umowę na czas nieokreślony od pierwszego dnia pracy oraz przejrzysta ścieżka rozwoju,

 • bogaty pakiet socjalny: ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie grupowe, Benefit System oraz program EY Care & Wellness.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego w języku angielskim oraz załączenie CV.

#LI-PL