Ericsson Product Owner / Project Manager in Poland

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za*nadzór właścicielski (Product Owner) nad powierzonymi projektami realizowanymi przez zespoły pracujące zgodnie z metodykami Scrum i/lub Kanban.*

Do jej obowiązków należeć będzie m.in.:

 • analiza wymagań i ustalanie priorytetów zadań dla prowadzonych projektów,
 • dekompozycja wysokopoziomowych wymagań na mniejsze, możliwe do implementacji zgodnie z Agile i/lub Kanban,
 • współpraca z interesariuszami projektów, celem powiększania dostarczanej wartości biznesowej,
 • koordynacja pracy zespołów i procesu wytwarzania oprogramowania,
 • terminowe składanie raportów i ścisła współpraca z Program Management Office,
 • wspieranie zespołów programistów we wszystkich etapach cyklu życia projektu,
 • dbanie o jakość i wydajność pracy poprzez rozwiązywanie i/lub eskalację występujących problemów.

Poszukujemy osób:

 • z doświadczeniem jako: Product Owner, Scrum/Kanban Master, Project Manager,
 • samodzielnych, nastawionych na współpracę, gotowych do codziennych kontaktów z kluczowymi interesariuszami projektów,
 • posiadających umiejętność tworzenia i zarządzania wymaganiami w wielotorowych projektach obciążonych zewnętrznymi zależnościami technicznymi i biznesowymi,
 • z umiejętnością ciągłego definiowania i egzekwowania krótkoterminowych celów,
 • z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Mile widziane:

 • wiedza domenowa i/lub produktowa z zakresu telekomunikacji mobilnej,
 • certyfikaty z zakresu metodyk zwinnych (PSPO, PSM, CSM, ACP),
 • wiedza i doświadczenie w Lean Software Development.

Naszym pracownikom zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę nad rozwojem najnowszych rozwiązań w zakresie technologii mobilnych,
 • jasno określone ścieżki awansu, szkolenia,
 • bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna dla pracownika i jego rodziny, ubezpieczenie na życie, system kafeteryjny – Ok System, MultiSport, lunch voucher),
 • pracę w międzynarodowym środowisku w atmosferze opartej na współpracy,
 • możliwość pracy z domu, elastyczne godziny pracy, laptop i telefon służbowy,
 • równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.