Ericsson Kierownik Działu in Poland

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • zarządzanie 20 – 30 osobowym zespołem programistycznym uczestniczącym w procesie tworzenia oprogramowania,
 • indywidualny rozwój podległych pracowników,
 • wspieranie rozwoju produktu i organizacji,
 • współpracę, budowanie i utrzymywanie relacji oraz raportowanie statusu realizacji prac,
 • wspieranie realizacji projektów – organizację niezbędnych kompetencji i zasobów,
 • utrzymywanie wyznaczonego poziomu jakości realizowanych prac, zgodnego z przyjętymi w firmie standardami,
 • analizę potrzeb oraz proponowanie usprawnień podnoszących poziom świadczonych prac,
 • sprawne zarządzanie sytuacjami trudnymi, pośredniczenie w komunikacji z zespołami, zarządzanie zmianą,
 • przygotowywanie oraz prowadzenie spotkań.

Poszukujemy osób:

 • z wykształceniem wyższym technicznym (preferowane z obszaru IT) lub managerskim (preferowane z obszaru zarządzania projektami informatycznymi),
 • posiadających minimum 2 lata doświadczenia w kierowaniu kilku/kilkunastoosobowym zespołem,
 • ze znajomością specyfiki projektów IT,
 • posiadających umiejętność budowania i utrzymywaniapozytywnych* relacji*,
 • ze znajomością zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania,
 • z wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, pozwalającymi na dyskusję w ramach różnych szczebli organizacji oraz przed różnym audytorium,
 • posiadających umiejętność pracy pod presją czasu, w sytuacji zarządzania złożonymi zadaniami,
 • ze zdolnościami organizacyjnymi, przywódczymi i negocjacyjnymi,
 • z umiejętnościami samodzielnego podejmowania decyzji, zarządzania sytuacjami trudnymi,
 • ze znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie,
 • gotowych do krótkich wyjazdów służbowych.

Mile widziane:

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami outsourcingowymi,
 • znajomość nowoczesnych technologii teleinformatycznych.