Citi Credit Initiation Specialist 4 in Poland

 • Primary Location: Poland,Lodzkie,Lódz

 • Education: Master's Degree

 • Job Function: Operations Credit Ops

 • Schedule: Full-time

 • Shift: Day Job

 • Employee Status: Regular

 • Travel Time: No

 • Job ID: 17037359

Description

Credit Initiation Specialist 4

Stanowisko powołane w celu weryfikacji wniosków kredytowych Klientów ubiegających się o karty kredytowe. Realizacja obowiązków służbowych wymaga stosowania określonych procedur procesowych i zasad polityki kredytowej.

Kluczowe zadania:

 • Wykonywanie weryfikacji wniosków o karty kredytowe w oparciu o obowiązujące procedury i aktualną politykę kredytową

 • Wykonywanie weryfikacji telefonicznej zatrudnienia, potwierdzanie danych zawartych na zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach wspomagającej dokonanie rzetelnej oceny zdolności kredytowej

 • Dokonywanie weryfikacji wniosków o kartę kredytową dla Klientów Citigold, wniosków o kartę Ultime

 • Wydawanie rekomendacji dla klientów niespełniających wymagań polityki kredytowej do aprobaty w ramach odstępstwa

 • Wykonywanie testów systemowych, sprawdzanie poprawności działania systemów, testowanie nowych rozwiązań procesowych

 • Zawieranie w imieniu Banku aneksów do umów o kartę kredytową w formie telefonicznego porozumienia w zakresie podwyższenia limitu kredytowego karty kredytowej lub jej wymiany

 • Wykonywanie prac administracyjno – biurowych

 • Dążenie do utrzymywania wyznaczonych standardów produktywności i jakości pracy

 • Rozwój i podtrzymywanie dobrych relacji z pracownikami pozostałych działów

 • Realizacja strategii Banku dotyczącej właściwej orientacji na klienta i wysokiej jakości obsługi

 • Wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez przełożonego

Qualifications

Umiejętności:

 • Umiejętności analityczne

 • Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji

 • Dobra organizacja pracy

 • Umiejętność szybkiego uczenia się

 • Łatwość przyswajania zmian

 • Odporność na stres

Kompetencje:

 • Umiejętność analitycznego myślenia

 • Samodzielność i łatwość podejmowania decyzji

 • Skrupulatność, dbałość o szczegóły

 • Świadomość ryzyka

 • Zaangażowanie

 • Umiejętność pracy w zespole

Kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe

 • Znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz znajomość języka angielskiego