Amazon.com Safety Specialist (Specjalista ds. bezpieczeństwa) (m/f) in Sosnowiec, Poland

Safety Specialist (Specjalista ds. bezpieczeństwa) (m/f)

Jesteśmy firmą Amazon — pionierami.

Od chwili powstania naszej firmy w 1995 roku każdego dnia przesuwamy granicę możliwości.

Z roku na rok coraz bardziej się rozwijamy i musimy dokładać wszelkich starań, by wszyscy nasi pracownicy czuli się bezpieczni, spełnieni, zmotywowani i silni. Dlatego też poszukujemy pełnej entuzjazmu osoby na stanowisko Safety Specialist (Specjalista ds. bezpieczeństwa), która pomoże nam w osiągnięciu tego celu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna odznaczać się zamiłowaniem do aktywnego działania, a do jej obowiązków należeć będzie wspieranie zespołu ds. BHP w jednym z naszych centrów logistyki.

Kandydat powinien być doświadczoną i pomysłową osobą pasjonującą się kwestiami związanymi ze standardami BHP w miejscu pracy. Oczekujemy, że z czasem nauczysz się koncentrować na klientach tak jak cała nasza firma i będziesz stosować to podejście każdego dnia.

Będziesz zajmować się identyfikowaniem usprawnień w dziedzinie bezpieczeństwa, a także koordynować i promować ich wdrażanie, angażując do tego celu partnerów odpowiadających za logistykę i inne funkcje. Safety Specialist (Specjalista ds. bezpieczeństwa) będzie podlegać bezpośrednio kierownikowi ds. BHP z centrum logistyki.

Twoje obowiązki:

 • dbałość o bezpieczeństwo pracy i jego monitorowanie z uwzględnieniem celów personelu, zespołu oraz celów funkcjonalnych,

 • usprawnianie i/lub organizowanie programów szkoleniowych dotyczących najważniejszych kwestii związanych z BHP w centrum logistyki,

 • pomoc przy wdrażaniu programów BHP w centrach logistyki oraz zapewnianie kluczowej oceny ryzyka,

 • dbałość o przestrzeganie lokalnych i europejskich przepisów,

 • dbałość o to, by systemy BHP były zawsze prawidłowo prowadzone, wliczając uzupełnione raporty dotyczące incydentów oraz wszelką pomocniczą dokumentację,

 • pomaganie kierownikowi ds. BPH w opracowywaniu programów zapobiegania incydentom,

 • pracowanie nad zwiększaniem bezpieczeństwa w centrum logistyki i pozytywne wpływanie na trendy związane z wypadkami,

 • przygotowywanie odpowiedzi na żądania ze strony ubezpieczycieli lub adwokatów w przypadku wszelkich roszczeń wynikających z obrażeń ciała,

 • udział w europejskim programie kontroli BHP w centrum logistycznym,

 • pomoc w zarządzaniu nowymi członkami zespołu ds. BHP i ich przeszkalaniu,

 • w razie konieczności pełnienie funkcji pełnomocnika kierownika ds. BHP,

 • organizowanie i aktywne wspieranie spotkań Komitetu Sterującego ds. BHP w centrum logistyki,

 • aranżowanie i przeprowadzanie podstawowych ankiet i kontroli w centrum logistyki z uwzględnieniem realizowanych procesów, produktów przeznaczonych do ochrony osobistej oraz zachowań pracowników.

Podstawowe wymagania:

 • edukacja według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704); Uniwersytet BHP,

 • dogłębne zrozumienie przepisów dotyczących BHP,

 • inne wykształcenie pokrewne: kandydaci z odpowiednim doświadczeniem, którzy ukończyli studia inne niż te związane z bezpieczeństwem, również będą brani pod uwagę.

Preferowane kwalifikacje:

 • doświadczenie w zakresie metodologii Lean, 5S i Kaizen,

 • kwalifikacje i doświadczenie w zakresie proekologicznych inicjatyw będą mile widziane.

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

AMZR Req ID: 504301

External Company URL: www.amazon.com