Amazon.com HR Business Partner in Sosnowiec, Poland

HR Business Partner (m/k) – Polska

Pracuj ciężko. Baw się dobrze. Twórz historię.

To motto, którego się trzymamy. Z prawdziwym zaangażowaniem dążymy do doskonałości w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i jesteśmy przekonani, że wszyscy członkowie naszych zespołów dzielą z nami ten cel i pasję.

Z roku na rok coraz bardziej się rozwijamy. W związku z tym musimy dokładać wszelkich starań, aby wszyscy nasi pracownicy czuli się spełnieni, zmotywowani do działania i mieli pewność, że także od nich zależy sukces całej firmy.

Zaplanuj przyszłość z nami

Potrzebujemy więcej wyjątkowych pracowników, którzy w swojej pracy w pełni koncentrują się na innych i pomogą nam opracować, wdrożyć i utrzymać kolejne inicjatywy związane z zasobami ludzkimi. Z tego względu szukamy utalentowanych kandydatów na stanowisko HR Business Partner. Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie wspieranie zespołów ds. działalności operacyjnej w naszych centrach logistycznych w Polsce — tu odbywa się część naszych szeroko zakrojonych operacji logistycznych prowadzonych w regionie. Z czasem praca na tym stanowisku przyniesie Ci wiele korzyści. Działalność operacyjna Amazon odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu doświadczeń naszych klientów. Każde podejmowane przez nas działanie jest ukierunkowane na spełnianie ich oczekiwań – co stanowi także jedną z podstawowych wartości firmy.

HR Business Partner to ważne pełnoetatowe stanowisko. Zadaniem zajmującej je osoby jest inicjowanie dalszego rozwoju zespołów ds. działalności operacyjnej centrum logistycznego w danym regionie. Mając u boku swój zespół, staniesz się siłą napędową wszystkich programów i inicjatyw związanych z zasobami ludzkimi – a to jedynie część działalności w zakresie zwiększania zaangażowania pracowników i zachęcania ich do tego, by jak najdłużej pozostali z nami.

Zakres działania

Przede wszystkim będziesz odpowiadać za całościową obsługę obszaru HR, dbając o to, aby wszystkie działania kadrowe spełniały najwyższe światowe standardy tak, aby wszyscy członkowie naszych dynamicznych zespołów otrzymywali wsparcie na oczekiwanym poziomie. Jednym z najważniejszych aspektów Twojej pracy, który w realny sposób przełoży się na wartości dodanej, będzie występowanie w charakterze konsultanta lub łącznika pomiędzy kierownictwem a członkami zespołu. Jeśli podejmiesz się pełnienia tej misji, będziesz odpowiadać za wdrażanie najważniejszych inicjatyw, których celem jest promowanie i utrzymywanie doskonałych relacji pomiędzy pracownikami oraz budowanie właściwej komunikacji.

Profil i zakres odpowiedzialności

Mając na uwadze swoją ogólną misję:

 • wniesiesz do naszej firmy doskonałe umiejętności ewaluacji i rozwiązywania problemów, w tym:

 • aktywne zbieranie danych z odpowiednich źródeł,

 • dogłębną analizę pierwotnych przyczyn,

 • tworzenie spójnych nawiązań do długoterminowych planów i celów,

 • zdecydowane i stanowcze działanie;

 • będziesz rozwijać i utrzymywać zdrowe relacje z radami zakładowymi;

 • będziesz szkolić liderów zespołów w centrum logistycznym w Polsce i pełnić wobec nich funkcję mentora;

 • będziesz kłaść nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności oraz działanie według najlepszych praktyk, którymi będziesz dzielić się z innymi zespołami z centrów logistycznych, jak również z działami finansowymi i kadrowymi Amazon;

 • opracujesz innowacyjne i przyjazne dla pracowników modele zmian, a także kreatywne i elastyczne modele czasu pracy.

Podstawowe wymagania

 • Ukończone studia licencjackie lub równoważne

 • Przynajmniej 5 lat doświadczenia w branży HR zdobytego podczas pracy w międzynarodowym, dynamicznym i ukierunkowanym na klienta środowisku

 • Doświadczenie we współpracy z radami zakładowymi

 • Umiejętność wyznaczania priorytetów i dotrzymywania terminów

 • Gruntowna znajomość przepisów polskiego prawa pracy

 • Biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i piśmie

 • Możliwa do wykazania umiejętność perswazji i wywierania wpływu — musisz być dobrym negocjatorem

 • Potwierdzona umiejętność zarządzania dużymi zespołami i konstruktywnego doradzania Managerom ds. Customer Service

 • Umiejętność dostrzeżenia szerszej perspektywy i stworzenia długoterminowej wizji rozwoju oddziału

 • Doświadczenie w skutecznym opracowywaniu różnych modeli płac

 • Duża dociekliwość — wnosisz cenny wkład do swojego zespołu

 • Zaradność i umiejętność radzenia sobie w razie wystąpienia doraźnych nieścisłości w projektach i zadaniach

 • Znajomość metodologii Lean, Six Sigma i Kaizen będzie dużym atutem

Nie zapomnij przy tym o nagrodzie, jaką jest możliwość budowania dynamicznych zespołów ds. obsługi klienta i umocnienie pozycji Amazon jako wyjątkowego miejsca pracy. Dążąc do realizacji tego celu, wykażesz się dogłębnym zrozumieniem wyzwań, przed jakimi stoją członkowie zespołów nawiązujących bezpośrednie relacje z klientami i będziesz wspierać ich interesy.

Jeśli chcesz dołączyć do dynamicznie rozwijającej się, innowacyjnej firmy i spełniasz powyższe wymagania, prześlij swoje zgłoszenie już dziś!

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.

AMZR Req ID: 578249

External Company URL: www.amazon.com