Philips Lighting Konstruktor Mechanik in Ketrzyn, Poland

Konstruktor Mechanik

Twoja rola:

Twoją rolą będzie rozwój konceptu opraw oświetleniowych, poprzez projektowanie ich części składowych, zgodnie z wymaganiami i wiedzą inżynierską oraz ich dokumentowanie.

Twój zespół:

Współpracując blisko z działami Product Managementu, Jakości, Research, będziesz częścią międzynarodowego zespołu technicznego ukierunkowanego na projektowanie nowych wyrobów (NPI) w branży oświetleniowej.

Twój zakres obowiązków:

 • Ocena wymagań odnośnie konceptu produktu pod kątem ich wykonalności

 • Rozwój konceptu mechanicznego komponentów oraz modułów opraw oświetleniowych w środowisku CAD, zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi, normatywnymi, kosztowymi, jakościowymi, przy użyciu metodologii/narzędzi takich jak DfSS, Value Engineering, DfA, DFMA.

 • Przygotowywanie dokumentacji konstrukcyjnej powierzonych komponentów, modułów, oraz ich odbiór techniczny.

 • Prowadzenie rozmów z dostawcami na polu technicznym

 • Udział w definicji i wykonywaniu testów funkcjonalnych oraz normatywnych zwalniających produkt

 • Udział w aktywnościach zmierzających do udoskonalania portfela wyrobów (np. analiza wyrobów własnych i konkurencji, ocena zastosowanych rozwiązań technicznych/technologicznych, proponowanie zmian)

 • Wsparcie innych jednostek organizacji w obszarze technicznym (produkcja, jakość)

 • Praca w duchu ciągłego doskonalenia (LEAN)

Poszukujemy:

 • Osoby z wykształceniem inżynierskim lub magisterskim w kierunku mechanicznym

 • Komunikującej się w języku angielskim

 • Gotowej na pracę w międzynarodowej, multi-funkcjonalnej grupie, ukierunkowanej na poszukiwanie nowych rozwiązań

 • Posiadającej min. 3 letnie doświadczenie w projektowaniu wyrobów w środowisku CAD, popartej przykładami.

 • Doświadczenie w projektowaniu komponentów w technologii wtrysku i odlewu wysokociśnieniowego, formowania blach, druku 3D, popartej przykładami

 • Doświadczenie w projektowaniu produktów z branży oświetleniowej będzie dodatkowym atutem,

 • Jak również, doświadczanie w prowadzeniu projektów w obszarze technicznym począwszy od definiowania konceptu wyrobu, poprzez jego rozwój, aż do jego pełnego wdrożenia, będzie dodatkowym atutem. Udział w definiowaniu planu projektu, przydzielaniu zadań grupie konstruktorów i nadzorowaniu ich wykonania.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 • Premię roczną w oparciu o realizację celów

 • Kartę BenefitSystem

 • Zniżkę na produkty firmowe

 • Szereg innych benefitów

Proces rekrutacji:

Aplikacje prosimy składać poprzez naszą stronę karier. Prosimy o zamieszczenie w załączonych dokumentach klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Philips Lighting Poland Sp. z oo. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135)".