Philips Lighting Inżynier Jakości in Ketrzyn, Poland

Twoja rola:

Twoją rolą będzie zapewnienie, iż rozwój konceptu oraz finalnego produktu przebiega zgodnie z oczekiwaniami klienta (CTQs) oraz wymaganiami normatywnymi (wewnętrznymi jak również krajowymi).

Twój zespół:

Współpracując blisko z działami Product Managementu, Developmentu, Research, będziesz częścią międzynarodowego zespołu technicznego ukierunkowanego na projektowanie nowych wyrobów (NPI) w branży oświetleniowej.

Twój zakres obowiązków:

 • Zapewnienie niezawodności nowych produktów w fazie ich powstawania, zgodnie z metodologią DfSS, m.in. poprzez:

 • Zapewnienie iż wymagania klienta są uwzględnione w koncepcie wyrobu (udział w definiowaniu CTQs i przekładaniu ich na wymagania funkcjonalne wyrobu / modułów / komponentów)

 • Przeprowadzanie sesji D-FMEA oraz nadzorowanie postępów w rozwiązywaniu zdefiniowanych ryzyk, z uwzględnieniem analizy reklamacji podobnych wyrobów

 • Zapewnienie iż założenia na etapie projektowania wyrobów są realizowane w fazie wytwórczej (udział w P-FMEA, inicjowanie PPAP)

 • Definiowanie i nadzorowanie wykonywania planu testów wyrobu (funkcjonalnych oraz normatywnych), aż do jego całkowitego zwolnienia

 • Nadzorowanie pierwszych instalacji wyrobów, zbieranie opinii klientów, definiowanie akcji naprawczych (safe launch)

 • Zapewnienie dojrzałości procesu projektowania wyrobu (DfSS checklist), inicjowanie eskalacji w razie potrzeby

 • Dbanie o odpowiedni poziom wiedzy z zakresu DfSS w grupie rozwoju wyrobu (coaching)

 • Wsparcie innych jednostek organizacji w obszarze jakości (produkcja)

 • Praca w duchu ciągłego doskonalenia (LEAN)

Poszukujemy:

 • Osoby z wykształceniem inżynierskim lub magisterskim w kierunku zarządzanie jakością, elektronicznym, mechanicznym lub pokrewnym

 • Komunikującej się w języku angielskim

 • Gotowej na pracę w międzynarodowej, multi-funkcjonalnej grupie, ukierunkowanej na poszukiwanie nowych rozwiązań

 • Posiadającej min. 3 letnie doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania jakością wyrobów, z uwzględnieniem praktycznej znajomości metodologii DfSS, analizy statystycznej, analizy ryzyka (FMEA)

 • Doświadczenie w pracy w grupie wdrażania nowych wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów z branży oświetleniowej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 • Premię roczną w oparciu o realizację celów

 • Kartę BenefitSystem

 • Zniżkę na produkty firmowe

 • Szereg innych benefitów

Proces rekrutacji:

Aplikacje prosimy składać poprzez naszą stronę karier. Prosimy o zamieszczenie w załączonych dokumentach klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Philips Lighting Poland Sp. z oo. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135)".