Philips Inżynierski Program Stażowy (Katowice) in Katowice, Poland

Inżynierski Program Stażowy Health Systems

(Engineering Trainee Program)

Lokalizacja: Katowice

To 12-miesięczny program dla studentów i absolwentów, obejmujący szkolenia wstępne (stanowiskowe oraz wprowadzające) - które wprowadzą Cię w świat Philips oraz szkolenia, które pomogą Ci w zdobyciu wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie instalacji i serwisowania urządzeń medycznych np. tomografów komputerowych, rezonansów magnetycznych, aparatów rentgenowskich, angiograficznych, ultrasonograficznych oraz kardiomonitorów.

Program oferuje zdobycie wiedzy o oferowanych przez Philips produktach (takich jak: CT-Tomografy komputerowe, MR- Rezonanse magnetyczne, RTG-aparatach rentgenowskich, CV-angiografach, ultrasonografach, kardiomonitorach), a także rozwiązaniach oraz usługach, sposobie pracy i stylu zarządzania w dużej korporacji.

Program pozwoli Ci na sprawdzenie w praktyce umiejętności i wiedzy wyniesionej z uczelni oraz znacznie ją poszerzy, o doświadczenie przydatne w dalszej karierze zawodowej. Ponadto zdobędziesz nowe umiejętności i kwalifikacje, takie jak zarządzanie czasem, współpraca w grupie, budowanie relacji z klientami.

Udział w Programie daje także szanse na stałe zatrudnienie po Programie.

Program rozpocznie się 1.07 i zostanie na niego przyjętych 3 kandydatów, po jednym w Warszawie, Bydgoszczy i Katowicach.

Twój profil:

 • student 4. lub 5. roku studiów na kierunku elektronika, IT, inżynieria biomedyczna lub mechatronika

 • dobra znajomość języka angielskiego

 • mobilność oraz czynne prawo jazdy

 • posiadający zdolności analityczne oraz umiejętność szybkiego uczenia się;

 • z pełną dyspozycyjnością w trakcie wakacji i co najmniej 3 dni w trakcie roku akademickiego

Proces rekrutacji:

Aplikuj do 30.04 przez stronę karier: www.philips.com/careers

Wyselekcjonowani kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnych etapów:

 1. Rozmowa telefoniczna z rekruterem

 2. Testy analityczne

 3. Rozmowa z menedżerem oraz testy techniczne

 4. Assessment Center w terenie z serwisantem

Oferujemy:

 • Płatny staż, w oparciu o umowę zlecenie na okres 12 miesięcy

 • Możliwość budowania doświadczenia w globalnej korporacji o wysokich standardach i najlepszej na rynku technologii

 • Możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych i praktycznej wiedzy

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Inżynierski Program Stażowy Health Systems

(Engineering Trainee Program)

Lokalizacja: Katowice

To 12-miesięczny program dla studentów i absolwentów, obejmujący szkolenia wstępne (stanowiskowe oraz wprowadzające) - które wprowadzą Cię w świat Philips oraz szkolenia, które pomogą Ci w zdobyciu wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie instalacji i serwisowania urządzeń medycznych np. tomografów komputerowych, rezonansów magnetycznych, aparatów rentgenowskich, angiograficznych, ultrasonograficznych oraz kardiomonitorów.

Program oferuje zdobycie wiedzy o oferowanych przez Philips produktach (takich jak: CT-Tomografy komputerowe, MR- Rezonanse magnetyczne, RTG-aparatach rentgenowskich, CV-angiografach, ultrasonografach, kardiomonitorach), a także rozwiązaniach oraz usługach, sposobie pracy i stylu zarządzania w dużej korporacji.

Program pozwoli Ci na sprawdzenie w praktyce umiejętności i wiedzy wyniesionej z uczelni oraz znacznie ją poszerzy, o doświadczenie przydatne w dalszej karierze zawodowej. Ponadto zdobędziesz nowe umiejętności i kwalifikacje, takie jak zarządzanie czasem, współpraca w grupie, budowanie relacji z klientami.

Udział w Programie daje także szanse na stałe zatrudnienie po Programie.

Program rozpocznie się 1.07 i zostanie na niego przyjętych 3 kandydatów, po jednym w Warszawie, Bydgoszczy i Katowicach.

Twój profil:

 • student 4. lub 5. roku studiów na kierunku elektronika, IT, inżynieria biomedyczna lub mechatronika

 • dobra znajomość języka angielskiego

 • mobilność oraz czynne prawo jazdy

 • posiadający zdolności analityczne oraz umiejętność szybkiego uczenia się;

 • z pełną dyspozycyjnością w trakcie wakacji i co najmniej 3 dni w trakcie roku akademickiego

Proces rekrutacji:

Aplikuj do 30.04 przez stronę karier: www.philips.com/careers

Wyselekcjonowani kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnych etapów:

 1. Rozmowa telefoniczna z rekruterem

 2. Testy analityczne

 3. Rozmowa z menedżerem oraz testy techniczne

 4. Assessment Center w terenie z serwisantem

Oferujemy:

 • Płatny staż, w oparciu o umowę zlecenie na okres 12 miesięcy

 • Możliwość budowania doświadczenia w globalnej korporacji o wysokich standardach i najlepszej na rynku technologii

 • Możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych i praktycznej wiedzy

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"