Cosma International Kierownik Utrzymania Ruchu in Kędzierzyn Koźle, Poland

Opis Firmy

Cosma International, jednostka operacyjna Magna International, to jeden z największych światowych dostawców przemysłu motoryzacyjnego na świecie, oferujący szeroką gamę produktów i rozwiązań technicznych dla naszych klientów.

Dla naszego Oddziału w Polsce poszukujemy Kierownika Utrzymania Ruchu. Cosma Casting Polska specjalizuje się w procesie wysokociśnieniowego odlewania aluminiowych komponentów samochodowych.

Główne obowiązki
 1. Zapewnienie ciągłości pracy maszyn i urządzeń w zakresie mechaniki i automatyki.
 2. Przygotowywanie planów przeglądów oraz remontów w oparciu o analizę sprawności technicznej maszyn, urządzeń i instalacji.
 3. Dbanie o właściwy poziom techniczny wykonywanych remontów, konserwacji, przeglądów technicznych maszyn, urządzeń oraz instalacji zakładu.
 4. Kontrola przeprowadzania i rejestrowania przeprowadzanych inspekcji, napraw i testów.
 5. Analiza przyczyn i skutków awarii, ciągła poprawa wskaźnika dostępności maszyn.
 6. Współpraca ze wszystkimi działami zakładu.
 7. Konsultowanie z zarządem prac inwestycyjnych.
 8. Planowanie zakupów części zamiennych i potrzebnych materiałów.
 9. Nadzór nad przygotowywaniem do uruchomienia oraz nad uruchomieniem nowych maszyn i urządzeń.
 10. Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji urządzeń technicznych, zgodnie z przepisami BHP, energetycznymi oraz PPOŻ i UDT.
 11. Nawiązywanie kontaktów z zewnętrznymi działami serwisowymi.
 12. Zarzadzanie zespołem pracowników (mechaników, elektryków i automatyków), w tym planowanie i organizowanie pracy podległych pracowników w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami BHP, nadzorowanie i rozliczanie realizacji powierzanych zadań, w tym:
 13. organizowanie pracy z uwzględnieniem elastyczności i możliwości szybkiej reakcji na awarie i przestoje maszyn.
 14. planowanie harmonogramów pracy zgodnie z przepisami dotyczącymi rozliczania czasu pracy.
 15. podział zadań i egzekwowanie ich realizacji przez podległy pracowników
 16. Promowanie programu sugestii udoskonaleń. Zachęcanie pracowników do innowacji i ciągłego doskonalenia.
 17. Przynajmniej raz w roku przeprowadzanie rozmów z pracownikami w celu ich ew. awansu / ustalanie zapotrzebowania na szkolenia.
 18. Aktywny udział w definiowaniu i wdrażaniu działań związanych z optymalizacją kosztów oraz działań ciągłego doskonalenia.
 19. Reprezentowanie działu podczas audytów klienta, procesu, ISO TS, WCM itp.
 20. Planowanie zatrudnienia personelu (plan zmian, urlopów).
 21. Dbanie o szkolenia i dokształcanie pracowników.
 22. Zapewnienie podległemu zespołowi niezbędnych środków do pracy (w tym również odzieży i środków ochrony).
Wykształcenie

Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: Mechanika, Budowa Maszyn, Automatyka itp.).

Doświadczenie zawodowe

Przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w obszarze Utrzymania Ruchu, w firmie produkcyjnej. Preferowane doświadczenie zawodowe w branży motoryzacyjnej.

Doświadczenie w kierowaniu zespołem (delegowanie i egzekwowanie zadań, oceny pracowników, postępowania dyscyplinarne itp.).

Umiejętności i kompetencje
 1. Znajomość zagadnień z zakresu automatyki i mechaniki.
 2. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 3. Znajomość zasad mechaniki i budowy maszyn.
 4. Znajomość zasad prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń
 5. Mile widziana wiedza z zakresu odlewnictwa ciśnieniowego i/lub obróbki metali lekkich.
 6. Znajomość narzędzi Lean Manufacturing będzie dodatkowym atutem.
 7. Praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 8. Dobra znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego.
 9. Umiejętność jednoczesnego radzenie sobie z różnymi zagadnieniami i sytuacjami.
 10. Biegłość w definiowaniu problemu, zbieraniu danych, określaniu faktów, oraz formułowaniu odpowiednich wniosków i jasnych zaleceń.
 11. Biegłość w analizowaniu i interpretowaniu przepisów, procedur i wytycznych.
Środowisko pracy

Chęć pracy w dynamicznym, międzynarodowym środowisku.

Group: Cosma International

Division: NTP

State/Province/County: Opolskie

City: Kędzierzyn-Koźle

Job Type: Regular