General Electric Inżynier Analityk in Bielsko-Biala, Poland

About Us:

Avio Polska jest częścią międzynarodowej grupy przemysłowej AVIO będącej liderem w sektorze lotniczo-kosmicznym. Avio Polska koncentruje się na działalności produkcyjnej realizowanej w Centrum Produkcyjnym oraz działalności badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Essential Responsibilities:

 • Przeprowadzanie analiz wytrzymałości komponentów przekładni metodą elementów skończonych (MES),

 • Weryfikacja poprawności wyników,

 • Sugerowanie modyfikacji systemów komponentów bazując na wynikach analiz,

 • Opracowanie, analiza i interpretacja wyników obliczeń, identyfikacja sposobów optymalizacji procesu,

 • Przygotowanie raportów i analiz,

 • Ścisła współpraca z innymi działami,

 • Terminowa realizacja wyznaczonych celów

Qualifications/Requirements:

 • Wyższe wykształcenie (mechanika i budowa maszyn, inżynieria lotnictwa lub pokrewne),

 • Znajomość jednego z pakietów MES ANSYS, MSC (Nastran / Patran, Abaqus, itp) i innych narzędzi analitycznych: HyperWorks, Simlab, Marc / Mentat, Siesta,

 • Znajomosc narzędzi do projektowania przestrzennego (Siemens NX lub podobnych)

 • Znajomość wytrzymałości materiałów i konstrukcji,

 • Dobra znajomość języka angielskiego,

 • Inicjatywa i kreatywność w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz dobre umiejętności komunikacyjne

 • Prawo jazdy kat. B.

Locations: Poland; Bielsko-Biala

GE offers a great work environment, professional development, challenging careers, and competitive compensation. GE is an Equal Opportunity Employer at http://www1.eeoc.gov/employers/upload/eeocselfprint_poster.pdf . Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, protected veteran status or other characteristics protected by law.